Aktualnie znajdujesz się: Strona główna | Wszystkie wiadomości | Wiadomości | Dalsze uszczelnienie systemu podatkowego

Kategorie

Partnerzy

Materiał wydrukowany z portalu www.reflex.com.pl © 2013
zdj. Fotolia

Dalsze uszczelnienie systemu podatkowego

Dodano: 10.06.2019

/BM REFLEX, 10-06-2019/ Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków. Proponowane przepisy wpisują się w działania zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé.

Nowe przepisy przewidują uproszczenie prawa oraz usunięcie niektórych obowiązków, które są uciążliwe dla podatników. Do nowych rozwiązań należą również zmiany w prawie energetycznym, które są powiązane ze zmianami w VAT i podatku akcyzowym, a służą poprawie efektywności tzw. pakietu paliwowego. Projekt realizuje także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący braku możliwości uzależniania, zwolnienia od podatku, dla dostaw budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze ich zasiedlenie następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.
 
Rozwiązania dotyczące uszczelnienia systemu VAT:
 
wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT przez podatników:
a) dokonujących dostaw na odległość (sprzedaż internetowa) niektórych towarów wrażliwych na oszustwa (m.in. preparaty kosmetyczne i toaletowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, rtv i agd);
b) dokonujących sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli;
c) świadczących usługi ściągania długów;
doprecyzowanie obowiązku rozliczania podatku VAT w obrocie produktami ropopochodnymi;
zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników;
zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur.
Zgodnie z projektem, możliwe będzie obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15 proc. w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej.
 
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki będą mogły być udostępniane informacje objęte tajemnicą skarbową. Dzięki temu będzie mógł skuteczniej realizować zadania dotyczące udzielania lub cofania koncesji na obrót paliwami, czyli w obszarze narażonym na ryzyko nadużyć VAT-owskich.
 
Doprecyzowano definicję paliw ciekłych przez wskazanie, że określone wyroby stanowią paliwa bez względu na różne możliwe ich zastosowania. Pozwoli to uszczelnić system koncesjonowania i nadzoru nad obrotem, produkcją i przywozem paliw. Zmiany mogą się przyczynić do zmniejszenia szarej strefy w przypadku przedsiębiorstw działających na rynku paliw ciekłych.
 
Wprowadzono stawkę akcyzy w wysokości 1180 zł/1000 litrów dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403 (czyli w takiej wysokości jak dla olejów smarowych
z pozycji 2710). Powinno to wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu olejów smarowych, które często są klasyfikowane jako preparaty smarowe (powoduje to zastosowanie zerowej stawki akcyzy). Proceder taki jest możliwy z uwagi na zbliżone właściwości fizykochemiczne tych dwóch grup wyrobów energetycznych.
 
Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 września 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

źródło: Premier.gov.pl

 


Zobacz także:

Materiał wydrukowany z portalu www.reflex.com.pl © 2013

REKLAMA

Hurtowe ceny paliw Gaz łupkowy Detaliczne ceny paliw w Polsce

Notowania walut

Zapisz się do newslettera!

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia