Aktualnie znajdujesz się: Strona główna | Wszystkie wiadomości | Wiadomości | K O M U N I K A T Prezesa URE Nr 13/ 2019 w sprawie udostępnienia pomocniczego arkusza kalkulacyjnego do sprawozdania podmiotu realizującego NCR

Kategorie

Partnerzy

Materiał wydrukowany z portalu www.reflex.com.pl © 2013
zdj. Fotolia

K O M U N I K A T Prezesa URE Nr 13/ 2019 w sprawie udostępnienia pomocniczego arkusza kalkulacyjnego do sprawozdania podmiotu realizującego NCR

Dodano: 12.02.2019

/BM REFLEX, 12-02-2019/ Zgodnie z art. 30i ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427, z późn. zm.), „podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny”, określone w art. 2 ust. 1 pkt 29 wymienionej ustawy, są obowiązane do przekazywania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, sporządzanego na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Szczegółowe dane, wzór sprawozdania oraz objaśnienia określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej (Dz. U. poz. 1425). Metodykę obliczeniową określa zaś rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej (Dz. U. poz. 1294).
W celu ułatwienia wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego w należyty sposób, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udostępnia pomocniczy arkusz kalkulacyjny o nazwie URE-NCR, którego aktualna wersja jest dostępna na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Obowiązki sprawozdawcze”  „Paliwa ciekłe”. Arkusz ten umożliwia przygotowanie sprawozdania w postaci papierowej, obejmującej komplet danych wymaganych na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r.
Sprawozdanie za 2018 rok, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu, należy przekazać do Urzędu Regulacji Energetyki najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r. Dodatkowo, wersję elektroniczną w formacie MS Excel (XLSX) lub Open Document (ODT) proszę przesłać na adres email: DPC@ure.gov.pl

źródło: URE


Zobacz także:

Materiał wydrukowany z portalu www.reflex.com.pl © 2013

REKLAMA

Hurtowe ceny paliw Gaz łupkowy Detaliczne ceny paliw w Polsce

Notowania walut

Zapisz się do newslettera!

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia