Aktualnie znajdujesz się: Strona główna | Wszystkie wiadomości | Wiadomości | URE: Zmiana załącznika do sprawozdania dot. paliw ciekłych

Kategorie

Partnerzy

Materiał wydrukowany z portalu www.reflex.com.pl © 2013
zdj. Fotolia

URE: Zmiana załącznika do sprawozdania dot. paliw ciekłych

Dodano: 09.02.2018

/BM REFLEX, 9-02-2018/ URE został opublikowany nowy załącznik do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Załącznik umożliwia precyzyjniejsze określenie przeznaczenia wytworzonego i przywożonego paliwa

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 12/2017 w sprawie zmiany załącznika do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący, obowiązane są do przekazywania, stosownie do swojej działalności, comiesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Sprawozdania te składa się Prezesowi URE, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków sprawozdawczych, jak również skutecznej realizacji ustawowych zadań Prezesa URE w zakresie zwalczania nieprawidłowości na rynku paliw ciekłych, począwszy od lipca 2017 r., wprowadzony został załącznik do sprawozdania. Pozwala on na bardziej precyzyjne określenie przeznaczenia wytwarzanego lub przywożonego paliwa. W okresie ponad sześciu miesięcy funkcjonowania obecnych obowiązków sprawozdawczych ujawnione zostały trudności z przekazywaniem przez przedsiębiorców w pełni wiarygodnych danych, co sygnalizowane było przez przedsiębiorców zarówno w kierowanych do Urzędu pismach, jak i w trakcie mających miejsce spotkań, poświęconych realizacji obowiązków sprawozdawczych. Z tej przyczyny opracowany został nowy załącznik, odpowiadający sygnalizowanym przez przedsiębiorców potrzebom.

Nowa wersja załącznika pozwala na:
1) w przypadku wytwarzania:
a) określenie ilości paliwa wytworzonego oraz ilości dodanych do paliwa w procesie wytwarzania,
b) podział wytwarzania na prowadzone na własne potrzeby i wytwarzanie usługowe,
c) wskazanie ilości paliwa, które zostało w magazynie (jego przeznaczenie nie zostało określone do chwili złożenia sprawozdania),
d) określenie przeznaczenie wytworzonego paliwa jako sprzedaż lub inne;

2) w przypadku przywozu paliwa:
a) określenie jego przeznaczenia sprzedaż,
b) określenie jego przeznaczenia przetworzenie na paliwa ciekłe,
c) określenie jego przeznaczenia przetworzenie na produkty nie będące paliwami ciekłymi,
d) określenie jego przeznaczenia jako inne,
e) wskazanie ilości paliwa, które zostało w magazynie (jego przeznaczenie nie zostało określone do chwili złożenia sprawozdania).

Wersja elektroniczna załącznika do sprawozdania załączona została do niniejszej informacji. Jednocześnie pragnę poinformować, iż każde składane do Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu powinno zawierać prawidłowo wypełniony przedmiotowy załącznik.
źródło:  UREZobacz także:

Materiał wydrukowany z portalu www.reflex.com.pl © 2013

REKLAMA

Hurtowe ceny paliw Gaz łupkowy Detaliczne ceny paliw w Polsce

Notowania walut

Zapisz się do newslettera!

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia