Contact

BM REFLEX Sp. z o.o.spółka komandytowa
Ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

NIP: 827-000-59-74
REGON: 730008887
KRS 0000533044
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 4.157.838,00 PLN
Kapitał wpłacony: 4.157.838,00 PLN

Biuro w Warszawie
Al. Jana Pawła II 80 lok. 36, 00-175 Warszawa

tel. 00 48 22 536 03 83
fax 00 48 22 536 03 90
e-mail: dzialhandlowy@reflex.com.pl

Order trial version of our products